Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfraith newydd fydd yn dynodi isafbris ar gyfer gwerthu alcohol yng Nghymru.


40


BBC